Учений з Києва, який "ввімкнув" для людства світлодіоди, сонячні батареї та лазер

Дмитро Миколайович Наслєдов – фізик, спеціалізувався з проблем напівпровідників, фізики твердого тіла, впливу випромінювання на матерію, дозиметрії.

Його дослідження лягли в основу нових наукових областей: напівпровідникової квантової електроніки, інжекційної люмінесценції, фізики сильнолегованих матеріалів, напівпровідникових лазерів і джерел світла, оптоелектроніки. 12 серпня виповнилося 117 років з дня його народження.

Фізика перестала бути лише загальноосвітнім предметом... Життя вимагає, щоб фізика посіла передове і почесне місце серед спеціальних дисциплін.
Дмитро Наслєдов.

Біля витоків нових розділів фізики

Хлопчаком майбутній учений дошкуляв татові-коректору наївними запитаннями: "Чому квіти мають різний колір?", "Чому вони по-різному пахнуть?", "Чому у судинах тече саме кров?" і так далі. Ймовірно, вроджена допитливість і привела гімназиста до політеху, де обвінчала з фізикою. На все життя

Ще на початку кар'єри, перебуваючи у київському Рентгенівському інституті, Наслєдов здійснив 15 досліджень, пов'язаних з електропровідністю твердих тіл, іонізацією твердих діелектриків рентгенівськими променями, спектроскопією та дозиметрією. На той час це був передній край науки.

Після переїзду до Ленінграда на початку 1930-х молодий вчений захопився новим напрямом фізики, а саме - напівпровідниками. До цього фотоелементи створювалися на основі арсеніду галію, потім - селену.

Зусиллями ж працівників лабораторії, яку очолював киянин, до списку додались багато інших хімічних елементів, що викликало зацікавленість фізиків західних країн. А Наслєдов став, як зараз би сказали, одним з інфлюєнсерів наукового світу, який задавав тренди. Нині напівпровідники, розроблені його командою, використовуються при виготовленні світлодіодів, лазерів, сонячних батарей.

Дмитро Наслєдов у юності. ?: facebook.com/dnnasledov
Дмитро Наслєдов - викладач і завкафедрою фізики Військової електротехнічної академії, 1939 р ?: facebook.com/dnnasledov

Завдяки відкриттю киянина викристалізувався ще один новий розділ - фізика сильнолегованих матеріалів - це коли в метал вводяться домішки, які надають йому певних фізичних властивостей. Так завдяки поєднанню індію та сурми у лабораторії Наслєдова виростили рекордно чисті кристали антимоніду індію, які використовуються в інфрачервоних датчиках, у ракетах самонаведення, в інфрачервоній астрономії. І це досягнення не перевершене понині. 

Дмитро Наслєдов у лабораторії Кишинівського університету, 1958 р ?: facebook.com/dnnasledov
Дмитро Наслєдов і Бенціон Вул, Брюссель, 1958 р ?: facebook.com/dnnasledov

Дав поштовх нанотехнологіям

Також Дмитро Наслєдов спромігся:

 • дослідити електричні, оптичні, фотоелектричні та люмінесцентні властивості низки нових матеріалів;
 • винайти високочутливі приймачі випромінювання для різних областей спектра;
 • створити фотоелектричні перетворювачі сонячної енергії з високим ККД;
 • стимулювати розробку напівпровідникових приладів для електроніки, оптоелектроніки й фотоніки;
 • розробити технологію отримання електронно-діркових переходів на основі арсеніду галію й арсеніду індію;
 • сконструювати тунельні діоди.
Д.М. Наслєдов з Г.Б. Абдуллаєвим (АН Азербайджанської РСР) і аспірантом Халіловим, 1959 р ?: facebook.com/dnnasledov

А 1960-го на планеті з'явився лазер. Офіційно - "квантовий генератор". У літературі – улюблений прилад письменників-фантастів, які, вигадуючи технічну досконалість майбутнього, описували лазерний промінь то як суперзброю, то забезпечення зв’язку з космічними кораблями, то можливість зварювати метали чи проводити хірургічні операції. Тепер фантастичний прилад (напівпровідниковий лазер на основі арсеніду галію) став реальністю, а проторували йому шлях Дмитро Наслєдов, Борис Царенков, Соломон Ривкін й Олександр Рогачов, котрі заклали квантову теорію, на якій і виникли нанотехнології.

Д.М. Наслєдов, О.О. Рогачов, С.М. Ривкін і Б.В. Царенко - лауреати Ленінської премії 1964 р за роботи зі створення напівпровідникових лазерів. ?: facebook.com/dnnasledov
Три видатних відкриття в галузі фізики значною мірою змінили хід людської історії в другій половині ХХ століття. Перше - ділення ядр урану, що привело до створення атомної зброї і атомної енергетики. Друге - транзистор, завдяки якому відбулась комп’ютерна революція. Третє – лазер, який дав поштовх до розвитку воєнних та мирних технологій.
Жорес Алфьоров, фізик, лауреат Нобелівської премії (2000), фізик.

Стаття, за яку соромно

Радянські часи, насамперед сталінський період, густо рясніли персональними і колективними публічними виказами, заохочуваними владою. Або на підтримку, або навпаки. Засудження нечасто було щирими, але людей заганяли у глухий кут – натякали на позбавлення улюблених занять, можливі переслідування близьких, порушенням кримінальної справи, а то й в'язничною перспективою. Не уник випробування підступністю і киянин, взявши участь у цькуванні свого колеги Якова Френкеля, якого звинувачували у негативному ставленні до діалектичного матеріалізму, схильності до ідеалізму, схилянні перед Заходом. Викази лунали з вуст багатьох колег, включаючи ученого-легенду Абрама Іоффе. 

Влітку 1950-го партійна газета "Ленінградська правда" опублікувала статтю Наслєдова про Френкеля. Із фінальним абзацом, який тоді був обов’язковий і від якого нудить тепер: "Радянські фізики, як і всі радянські люди, розуміють і цінують турботу Партії про них, турботу найбільшого вченого нашої епохи, нашого вождя і вчителя товариша Сталіна. І ми чудово розуміємо, що саме тому, що нами керує такий геній людства, як Йосип Віссаріонович Сталін, радянським ученим і технікам вдалося настільки швидко створити нову техніку". Статтю передрукував популярний американський журнал Physics Today.

Іронія долі: Френкель 17 роками раніше в офіційному відгуку дав найвищу оцінку науковій та педагогічній діяльності Наслєдова (зберігається в архіві Санкт-Петербурзького політехнічного університету). ?

Дмитро Наслєдов, Ленінград, 1960 р ?: facebook.com/dnnasledov

Цікаві факти

 • Батько, Наслєдов Микола – за походженням донський козак, працював коректором, мама, Камінська Наталія – дворянка. Померли під час блокади Ленінграда (1942).
 • Служив у батальйоні зв'язку Київського укріпрайону (1920-1921).
 • Студентом свій доробок "Квантова теорія нормального фотоефекту" опублікував у німецькому журналі "Physikalische Zeitschift".
 • Заступником директора з наукової частини Фізико-технічного інституту став у 29 років (1932).
 • Звання професора присуджено без захисту докторської дисертації (1935).
 • Один з організаторів Середньоазійського геліотехнічного інституту в Самарканді.
 • Існує науковий термін "Тунельні діоди Наслєдова".

З досьє Дмитра Наслєдова

1969 р. ?: facebook.com/dnnasledov

? Народився 12 серпня 1903 року в Києві.

?‍? Навчався в Київській гімназії Спілки батьків та викладачів (1913-1920), політехнічному та інституті народної освіти (1921-1924).

?‍? Трудову діяльність почав у Київському рентгенівському інституті на різних посадах від рентгенофізика фізичного відділу до вченого секретаря(1924-1930), викладачем Київського державного університету (1927-1930).

?‍? На запрошення академіка Іоффе переїжджає до Ленінграду, стає завідуючим лабораторією, заступником директора Ленінградського фізико-технічного інституту (1930-1973), викладачем Ленінградського політехнічного інституту (1937-1975). 

? Паралельно перебував на службі в Червоній Армії, завідував кафедрою фізики у військовій електротехнічній академії (1939-1947).

? Член-кореспондент німецької академії наук і літератури в Майнці (1968).

?Почесний член Французького фізико-хімічного товариства.

?Член редколегії журналу "Physica Status Solidi" (1970).

?Автор книги "Напівпровідники" (1959).

?‍?‍?‍?Дружина - Мірра Копелянська; її дитину від першого шлюбу Ірину прийняв за дочку.

Дмитро Наслєдов з дочкою Іриною, онуком Андрієм і дружиною Міррою, 1951-1952 р ?: facebook.com/dnnasledov

? Помер раптово внаслідок ішемічної хвороби серця 8 січня 1975-го в Ленінграді.

⚰ Похований на Богословському цвинтарі (Санкт-Петербург).

Трибунал на тему

У лабораторії розбили дефіцитну рентгенівську трубку "Метро". Зібрали "трибунал" на чолі з Наслєдовим - з’ясувати, хто винен в пошкодженні "соціалістичної власності". Винуватець зізнався: поклав її на стіл, а з боків "підстрахував" трубку двома книгами. А далі одну з книг узяв власник - і "матеріальна цінність" скотилася на підлогу. З усіма для неї трагічними наслідками.

У лабораторії було заведено: штрафувати на 1 рубль тих, хто не клав інструменти на місце. Однак наддефіцитну річ оцінили аж у 3 рублі. І оштрафували обох – і того, хто не поклав річ на місце, і того, хто її випадково пошкодив.

"Всі поїхали на Дніпро, купили на всю касу пива і подальше обговорення робіт вели на піску Чортория", – згадував один з оштрафованих, майбутній академік Анатолій Олександров. 

Микола Сухомозський, Надія Аврамчук
Для публікації коментарів потрібно авторизуватись!
Через соцмережi
Через пошту
Ви
укр
рус
© 2018 «Йод.Медia». Всi права захищенiРозроблено у Wander Black
Ми збираємо і використовуємо cookie, для того щоб формувати достовірну статистику та робити контент цікавішим для кожного з наших читачів. Що таке cookie-файли, як їх ввімкнути/вимкнути, ви можете прочитати тут.Редакція шанує авторське право, тому, якщо хочете передрукувати будь-який наш матеріал, напишіть нам сюди.
Пошук
Увiйти
Через соцмережi
Через пошту